x
Chess - Play & Learn

Chess.com

FREE - In Google Play

FREE - in Win Phone Store

VIEW

تبرئه رئیس جمهور پیشین آلمان از اتهام منفعت‌جویی

Free-iran
Mar 3, 2014, 11:00 PM 1
  • تبرئه رئیس جمهور پیشین آلمان از اتهام "منفعت‌جویی"

    دادگاه هانوفر که مسئولیت رسیدگی به این پرونده جنجالی را برعهده داشت، روز چهارشنبه (۲۷ فوریه / ۸ اسفند) اتهامات مطرح شده را ناوارد دانست و کریستیان وولف را تبرئه کرد. رئیس‌جمهور پیشین آلمان به خاطر مبلغی کمتر از ۸۰۰ یورو در دادگاه حاضر شد و مورد محاکمه قرار گرفت. وی به گرفتن رشوه از دیوید گرونه‌وولد، یک تهیه‌کننده‌ی فیلم، متهم شده بود و به دلیل این اتهام از مقام خود کناره گرفت.

Online Now