مسابقه پیامکی برنامه ی 90

Free-iran
Free-iran
Aug 13, 2012, 11:20 PM |
0

مسابقه پیامکی برنامه ی 90 :
یک پیامک بدون متن به یاد عزیزان زلزله زده ی آذربایجان به 200090 بفرستید!
بازم به مرام عادل ، حیف که امثال عادل خان تو صدا و سیما زیاد نیستند