تعطیلی سفارت ایران عملی "غیر حرفه ای" بوده است.

Free-iran
Free-iran
Sep 10, 2012, 9:44 AM |
0

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده اقدام کانادا در تعطیلی سفارت ایران عملی "غیر حرفه ای" بوده است.

در تصویر شاهد اقدام "حرفه ای" جمهوری اسلامی در مورد سفارت بریتانیا هستید!