ما نیازی به مهدکودک‌ها نداریم

Free-iran
Free-iran
Jul 4, 2012, 12:09 AM |
0

ما نیازی به مهدکودک‌ها نداریم، چراكه براساس برنامه‌ریزی دشمن تأسیس شده

نماینده مردم تهران گفت: در بعضی از مهدکودک‌ها فرهنگ اروپایی به فرزندان آموزش داده می‌شود ما نیازی به مهدکودک‌ها نداریم.

به گزارش خبرنگار ايسنا، لاله افتخاری در همایش ملی برترین‌های مدیریت روستایی گفت: ما نیازی به مهدکودک‌ها نداریم، چراكه براساس برنامه‌ریزی دشمن در شهرها و روستاها مهدکودک‌هایی تأسیس شده تا فرزندان را از مادران جدا کنند.

وی افزود: دامن مادر برای تربیت کودک بهتر از مهدکود‌ک‌ها است، نباید فرزندان تربیت اروپایی پیدا کنند در بعضی از مهدکودک‌ها این فرهنگ به فرزندان ما آموزش داده می‌شود.