کاریکاتوری که 600 سال زودتر به حقیقت پیوست

Free-iran
Free-iran
Apr 22, 2013, 12:51 PM |
2

طرح جلد مجله فکاهیون در سال 1365 که قرار بود در سال 2000 خورشیدی به واقعیت بپیوندد ولی خیلی زودتر واقعی شد.

عکس با فیلترشکن باز میشه