شلاق زدن "روزه‌خواران" کرمانشاهی در شهر

Free-iran
Free-iran
|
3

یک مقام قضایی استان کرمانشاه از شلاق خوردن پنج نفر به اتهام "روزه‌خواری در ملاءعام" خبر داد. حکم این افراد در چهار نقطه شهر کرمانشاه اجرا شده است. پیش از این هم دو شهروند دیگر به اتهامی مشابه در شیراز شلاق خورده بودند اما مشخص نیست که مبنای حقوقی صدور این احکام چیست. در قوانین جزایی جمهوری اسلامی هم روزه‌خواری به عنوان جرم تعریف نشده است. هر دو خبر بسیار کوتاه و فاقد جزییات است. در اولی از سوی یک مقام انتظامی گفته شده که دو "روزه‌خوار" شیرازی ۸۰ ضربه شلاق خورده‌اند و اسامی‌شان هم به صورت مخفف اعلام شده است. این بار معاون دادستان و سرپرست اجرای احکام دادگستری استان کرمانشاه از اجرای حکم شلاق برای "پنج نفر که در ملاءعام اقدام به روزه خواری کرده بودند" خبر داده، اما درباره تعداد ضربه‌ها چیزی گفته نشده است. در عوض محل اجرای این احکام، چهارراه نوبهار، میدان آزادی، میدان فردوسی و چهار راه مطهری مسکن بوده است. سخت‌گیری‌ و قاطعیت در برابر "روزه‌خواری" خواست مسئولین جمهوری اسلامی، از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس، مقامات مذهبی و مسئولان قضایی است که نتیجه آن طرح "برخورد با تظاهر به روزه‌خواری" از سوی پلیس امنیت و رسیدگی‌های خارج از نوبت به پرونده روزه‌خواران در قوه‌قضاییه است. این رویه در سه دهه گذشته هم با شدت و ضعف متفاوت وجود داشته اما صدور حکم شلاق، آن هم ۸۰ ضربه که حکمی سنگین در رده مجازات اسلامی محسوب می‌شود، در سال‌های اخیر کم‌نظیر است.