تهران قدیم

Free-iran
Free-iran
Apr 26, 2013, 12:12 AM |
2

پارک شاهنشاهی (پارک ملت) اواسط دهه1350

تقاطع کریمخان و ویلا، تهران ۱۳۵۴

تقاطع کریمخان و ویلا، تهران ۱۳۵۴

 

عکس ها با فیلتر شکن باز میشه