جمهوري اسلامي ايران جایزه قتل سلمان رشدی راافزايش داد

Free-iran
Free-iran
Sep 16, 2012, 1:10 PM |
3

در حالی که برای فیلم «بی‌گناهی مسلمانان» در کشورهای اسلامی از جمله ایران جنجال به پا شده، یک نهاد جمهوری اسلامی از فرصت استفاده کرده و جایزه قتل سلمان رشدی، نویسنده انگلیسی هندی‌تبار رمان «آیات شیطانی» را افزایش داده است.