x
Chess - Play & Learn

Chess.com

FREE - In Google Play

FREE - in Win Phone Store

VIEW

همبستگی‌ والیبالیست‌های ایتالیایی با زنان ایرانی

Free-iran
Jun 16, 2014, 3:45 AM 3

 

اعلام همبستگی‌ والیبالیست‌های ایتالیأیی با زن‌های ایرانی‌ براي ورود به استاديوم

باز هم زنان ایرانی پشت درهای بسته استادیوم آزادی! جا ماندند اما صدایشان به گوش بسیاری در داخل و خارج از ایران رسید

 

با فیلترشکن وارد شوید

Online Now