آخرین رتبه‌بندی کشورها بر اساس ارزش پاسپورت

Free-iran
Free-iran
Feb 12, 2013, 1:19 PM |
0

 

مؤسسۀ Henley & Partners رتبه‌بندی جدید خود از اعتبار پاسپورت کشورها را بر اساس اطلاعات سال 2012 منتشر کرد. در گزارش این مؤسسۀ مرجع در امور اقامت و شهروندی آمده است: «شرایط ویزاییِ کشورها بیانگر سطح روابط میان هر ملت با دیگر ملتها، و به‌طورکلی بازتاب‌دهندۀ جایگاه آن کشور در جامعۀ جهانی است.» رتبۀ نخست: دانمارک | رتبۀ دوم: سوئد و فنلاند و آلمان | رتبۀ سوم: بریتانیا و هلند و فرانسه و بلژیک | ... | رتبۀ نود و ششم: ایران | کشورهای با رتبه‌های بدتر از ایران: نپال و لبنان و پاکستان و افغانستان

 

Rank ScoreRank Score
1 Denmark 169 11 Malta 156
2 Sweden 168 12 Liechtenstein 155
2 Finland 168 14 Malaysia 153
2 Germany 168 19 Hong Kong 147
3 United Kingdom 167 22 Israel 141
3 Netherlands 167 22 Brazil 141
3 France 167 29 St Kitts & Nevis 128
3 Belgium 167 49 Montenegro 94
4 Luxembourg 166 49 Russian Federation 94
4 Italy 166 50 South Africa 93
4 United States 166 52 Bosnia Herzogovina 87
5 Spain 165 54 Dominica 85
5 Japan 165 64 United Arab Emirates 70
5 Norway 165 69 Thailand 64
5 Portugal 165 82 India 51
5 Ireland 165 89 Vietnam 44
5 New Zealand 165 89 Egypt 44
6 Austria 163 92 China 41
6 Australia 163 96 Iran 37
6 Canada 163 98 Nepal 35
7 Switzerland 162 98 Lebanon 35
7 Greece 162 100 Pakistan 32
8 Singapore 161 103 Afghanistan 26
9 South Korea 160      
10 Iceland 159