سرت رو بالا بگیرسعید،برای ما تو قهرمانی مرد!

Free-iran
Free-iran
Aug 8, 2012, 2:45 AM |
1

سعید عبد ولی کسی که تو زندگیش چهار سال با بدختی واسه المپیک جون کند کسی که شاید اگه و فقط اگه قهرمان می شد پولش رو به یه زخم زندگیش می زد .......... 15 ثانیه آخر .... وقتی دیگه باختش مسجل بود ... با نا امیدی تمام حمله می کرد .......... صورتش وقت گریه ... یادم نیمره ... وقتی تو نهایت بی کسی .... داد زد : خــــــــــــــــــــــــــــــــدا ....................... حالا بعد چهار سال جون کندن ... با بی کسی تمام بر می گرده .... ملت هم برای افرادی که طلا گرفتند دست می زنند .... و اون روز به روز تو خودش می شکنه ........... خیلی دوست دارم هر کسی که دستش به اون داور می رسه و می تونه باهاش حرف بزنه ، با هر زبونی بهش بفهمونه ......... تو جای یه مدال ... یه زندگی رو از یکی گرفتی ......... ********************* آخه لعنتی ...عدالتی که قراره با منت ِ بشریت بر سر ِ بشریت برقرار بشه .... جز فریب هیچ چی نیست.............