امير قطر در ديدار با احمدي نژاد و اوباما

Free-iran
Free-iran
Oct 19, 2012, 9:56 AM |
0

 


 
!!!دمپايي هاي امير قطر


http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/6/6/108205_851.jpg
امیر قطر در دیدار با محمود احمدی نژاد
 
http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/6/6/108204_510.jpg
 
امیر قطر در دیدار با باراک اوباما