x
Chess - Play & Learn

Chess.com

FREE - In Google Play

FREE - in Win Phone Store

VIEW

اشتباه خنده دار روزنامه جام جم

Free-iran
Oct 22, 2012, 8:17 AM 0
اشتباه خنده دار روزنامه جام جم...!!! عكس زیر در روز بیست و سوم فروردین در ویژه نامه دانش و پزشكی روزنامه جام جم چاپ شد... عكس، آلبرت اینشتین را در حال نوشتن مطلبی روی تخته سیاه نشان می دهد كه از این جهت كاملا با موضوع مطلب كه درباره نظریه های این دانشمند بزرگ است تناسب دارد.... حال به نوشته روی تخته سیاه توجه فرمایید...  
p2003796751804747876_rs.jpg

 

 

 

روی تخته به زبان شیرین فینگلیشی نوشته شده است:‌ « عجب غلطی كردم این اتمو راه انداختما!!...بابا محمود جون بی خیال شو جون من!!!». ... و اینگونه بود كه برای اولین و شاید آخرین بار جام جم از سیاست های هسته ای احمدی نژاد انتقاد كرد!...البته اشتباها و آن هم از زبان اینشتین--

 

Online Now