برگزاری بزرگداشت جانباختگان جنبش سبز در بهشت زهرا

Free-iran
Free-iran
Jun 14, 2012, 12:25 AM |
0

در حاشیه حضور جمعی از خانواده های خانواده های شهدای سبز در بهشت زهرا که با حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه بود؛ مادر سهراب اعرابی که با گذاشتن گل بر مزار یکایک شهدای سال ۸۸ یاد و خاطره آنها را گرامی می داشت، بین نیروهای امنیتی نیز شیرینی توزیع کرد و به آنها گفت: ما هموطن هستیم و باید یکدیگر را تحمل کنیم. جمعی از خانواده های شهدای سبز با حضور بر مزار فرزندان خود در بهشت زهرا یاد و خاطره آنها را گرامی داشتند. به گزارش کلمه، در این برنامه که در سومین سالگرد کشته شدن اولین شهدای جنبش سبز در ۲۵ خرداد برگزار شد، خانواده های ندا آقا سلطان، اشکان سهرابی، سهراب اعرابی، یوسف زاده و تعداد دیگری از خانواده ها و نزدیکان قربانیان سرکوب های پس از انتخابات ۸۸ حضور داشتند. همچنین بسیاری از شهروندان و به خصوص جوانان نیز با حضور بر مزار شهیدان سبز، با خانواده های آنها همراهی و ابراز همدردی کردند.