نامه تند احمدي نژاد در جواب نامه خيلي محرمانه لاريجاني

Free-iran
Free-iran
Oct 22, 2012, 2:12 PM |
0
به راحتی به اینجانب اتهام " حمایت از مجرم" زده اید. در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می زنید آیا می توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود؟

در پی خلاف مصلحت دانستن بازدید احمدی نژاد از زندان اوین از سوی قوه قضاییه که ظاهرا بعد از اعلام محسنی اژه ای، در نامه خیلی محرمانه صادق لاریجانی به رییس جمهوری نیز بر آن اصرار شده بود، احمدی نژاد در نامه ای که پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری علنا ان را منتشر کرده، با ادبیاتی تند ضمن طرح شائبه عدم امنیت قضائی برای مردم، مجوز رییس قوه قضائیه برای بازدید خود از اوین را غیر لازم دانسته است.

 

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، آن گونه که از نامه احمدی نژاد بر می آید، رییس قوه قضائیه در نامه خیلی محرمانه خود، با انتقاد از این که احمدی نژاد بعد از چندین سال و بعد از زندانی شدن جوانفکر به فکر بازدید از اوین افتاده، این درخواست را دارای شائبه سیاسی و خلاف مصلحت دانسته است.

 

احمدی نژاد در حالی خط جدید آتش را گشوده است که موج قبلی آتش او علیه مجلس، سپاه و قوه قضاییه با توصیه رهبر انقلاب به حفظ ثبات سیاسی از سوی سایر مسئولان آرام شد؛ اما به نظر نمی رسد خط جدید آتش با همین واکنش همراه باشد.

 

نکته مهم نامه احمدی نژاد به صادق لاریجانی، اشاره به تذکرات پیاپی بعد از حوادث 88 است؛ در حالی که بیشترین دستگیری ها و اعزام افراد به اوین در دوره ریاست آیت الله لاریجانی توسط دولت انجام شده است و احمدی نژاد که همزمان با تغییر ریاست قوه قضاییه، وزیر اطلاعات را از کار برکنار و وزیر هماهنگ با خود را منصوب کرد، مشخص نیست از سال 1388 و 1389 چه موردی را به قوه قضاییه تذکر داده است.

 

وی همچنین تلویحا قوه قضاییه را تهدید به عدم پرداخت بودجه کرده است و با کنایه از بودجه کلان قوه قضاییه سخن گفته است؛ در حالی که مجموع بودجه دستگاه قضایی حدود یک درصد کل بودجه کشور است.

http://www.baztab.net/fa/news/16574/%D8%AE%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C