سایه اعدام بر سر کردستان ایران

Free-iran
Free-iran
Jul 26, 2012, 1:47 PM |
1

برای ۲۸ زندانی کرد، حکم اعدام صادر شده است. حکم اعدام ۱۷ نفر از این زندانیان توسط دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور تایید شده و منتظر اجرای آن هستند. حال زینب جلالیان زندانی دیگر کرد نیز وخیم گزارش شده است.

کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران اعلام کرده که ۲۸ زندانی کرد در معرض اعدام هستند. وبگاه رسمی این کمپین نام و موارد اتهام هریک از این زندانیان را منتشر کرده و متذکر شده که حکم اعدام ۱۷ نفر از آن‌ها قطعی است.

 

 

http://www.dw.de/dw/article/0,,16125161,00.html