مرکز انتقال خون: تهران، خیابانه وصال

Free-iran
Free-iran
|
0

مرکز انتقال خون: تهران، خیابانه وصال، بین طالقانی و بولوار کشاورز... انبوه هم میهنانه گرامی که اومده بودند خون بدند... مدت انتظار: 2 ساعت