اگه شما دونستین قبله کدوم طرفه به ما هم بگین

Free-iran
Free-iran
Oct 26, 2012, 5:14 AM |
2

و بعد از ديدن اين عكس:

.

.

.

.

من  :|
آرمانهای امام  :|
بشار اسد  :|
سردار رادان  :|
شهرام شپره  :|
پایگاه مقاومت بسیج  :|
جامعه ی روحانیون مبارز  :|
دانشجویان پیرو خط امام  :|
مکارم شیرازی  :|