دروغ بگو، دزدی کن، جنایت کن، تقلب کن، تجاوز کن اما . . .

Free-iran
Free-iran
|
0

دو شهروند خراسانی به جرم مشروب خوری به اعدام محکوم شدند. [۱] در حالی‌ سیستم قضائی جمهوري اسلمي این احکام جنایت کارانه را صادر می‌کند، که " سرداران " و ماموران وی از هیچ جنایت، دزدی و فسادی برای حفظ حکومت دیکتاتوری و موقعیت شخصی‌ خودشان دریغ نکرده اند. وقاحت و بی‌ شرمی این دستگاه سراپا فاسد حد و مرزی ندارد !