عبدالله نوری: موضوع مناقشه هسته ای را به رفراندوم عمومی

Free-iran
Free-iran
Jul 11, 2012, 10:56 PM |
0

عبدالله نوری سپس با یادآوری ضرورت بهره بردن از نظرات کارشناسانه افزود: "در ارتباط با موضوع هسته ای و انتخاب مناسب ترین تصمیم ممکن در شرایط کنونی مصلحت کشور ایجاب میکند از کارشناسان علوم سیاسی و روابط بین الملل، اقتصاددانان، سیاسیون و همه صاحب نظران و دلسوزانی که قلبشان برای ایران می­تپد نظرخواهی شود. من فکر می­کنم با انجام همین نظرخواهی حتی از زندانیان سیاسی یکی از مهمترین گامها برای ایجاد وحدت می­تواند برداشته شود. از اين گذشته همچنان كه امير مومنان (ع) به مالك اشتر توصيه كرده اند تصميم گيري بايد بر مبناي رضايت عموم باشد، در قانون اساسي نيز برگزاري رفراندوم به عنوان راه كاري براي موضوعات مهم و سرنوشت ساز پيش بيني شده است، مناسب است که ابتدا کارشناسان مختلف بدون گزینش های سیاسی و جناحی با مردم در خصوص نقاط مثبت و منفی ادامه چالش هسته ای با غرب و امتیازها و محدودیت هایی که ادامه آن در پیش خواهد داشت صحبت کنند و مردم درباره ی چگونگی تصمیم در خصوص مناقشه موجود میان ایران و غرب نظر نهایی را اعلام نمایند."