پیامک مهم تلفنی

Free-iran
Free-iran
Jul 21, 2012, 12:06 PM |
0

بر اساس خبر دریافتی پیامک تلفنی مهمی به سرعت در حال تکثیر و ارسال در شهرهای ایران میباشد که مضمون آن چنین است:" هموطن گوش به زنگ باشید تا با شنیدن خبر شکست بشار اسد برای شادی به خیابانها بریزیم" این پیامک که بعد از نافرمانیهای اخیر ملت ایران بصورت خودجوش در حال مخابره است نشان از تدبیر و رهبری خرد جمعی‌ ایرانیان دارد در پیامک دیگری که در حال ارسال است نوشته شده"راه تهران از دمشق می‌‌گذرد