این عکس واقعیه و یا فتو شاپه !؟

Free-iran
Free-iran
Jul 22, 2012, 7:55 AM |
1

این عکس واقعیه و یا فتو شاپه !؟
من که باورم نمیشه !
آخه مگه میشه این همه مرغ، یکجا و با هم !؟
(این همه خوشبختی محاله، محاله....!)