بازهم تصادف اتوبوس دانش آموزان دختر راهیان نور

Free-iran
Free-iran
Nov 9, 2012, 9:47 PM |
1

 

هنوز یک ماه از خبر تلخ تصادف راهیان نور و کشته شدن ۲۶ دانش آموز دختر نگذشته که در حادثه ای دیگر در کمربندی شاهرود، دو تن جان باختند و ۱۵ دانش آموز روانه بیمارستان شدند. گزارش ها حاکی از آن است که حوالی ساعت ۲۳ و سی دقیقه پنجشنبه بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل دانش آموزان دختر راهیان نور شهرستان سبزوار در کمربندی شاهرود، دو تن در دم جان باخته و ۱۵ تن نیز زخمی شده اند. سایت بازتاب که این خبر را منتشر کرده، افزوده که ظاهرا کشته ها از همراهان دانش آموزان بوده اند و زخمی ها دانش آموزند. ظاهرا این اتوبوس در حال بازگشت از مناطق عملیاتی بوده است.هنوز یک ماه از خبر تلخ تصادف راهیان نور و کشته شدن ۲۶ دانش آموز دختر نگذشته که در حادثه ای دیگر در کمربندی شاهرود، دو تن جان باختند و ۱۵ دانش آموز روانه بیمارستان شدند. گزارش ها حاکی از آن است که حوالی ساعت ۲۳ و سی دقیقه پنجشنبه بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل دانش آموزان دختر راهیان نور شهرستان سبزوار در کمربندی شاهرود، دو تن در دم جان باخته و ۱۵ تن نیز زخمی شده اند. سایت بازتاب که این خبر را منتشر کرده، افزوده که ظاهرا کشته ها از همراهان دانش آموزان بوده اند و زخمی ها دانش آموزند. ظاهرا این اتوبوس در حال بازگشت از مناطق عملیاتی بوده است.