میدونی از کی به این روز افتادیم؟

Free-iran
Free-iran
Nov 22, 2012, 12:41 PM |
4

دوست من ... !
میدونی از کی به این روز افتادیم؟
از روزی که هیئتی که زرشک پلو با مرغ میداد شلوغتر از هیئتی شد که عدس پلو میداد ...
از روزی که مردم سر غذای نذری فحش و فحش کاری راه انداختن ...
از روزی که گنده لاتهای محل شدن علمدارهای دسته های عزاداری ...
از روزی که دسته های عزاداری شد محل چشم چرونی ...
از روزی که به اصطلاح دوستداران حسین واسه ابراز علاقشون به حسین بدترین و رکیک ترین الفاظ از دهنشون بیرون اومد ...
از روزی که حسین دوست بودن محدود شد به لباس سیاه پوشیدن توی این ده روز ...
از روزی که فکر کردیم جدی جدی هر غلطی میتونیم بکنیم و با ریختن یه قطره اشک واسه حسین جامون تو بهشته ...
از روزی که اصلها رو ول کردیم و چسبیدیم به فرعیات ...
از روزی که ...