افاضات شنيع احمد خاتمي در نماز جمعه تهران

Free-iran
Free-iran
Dec 10, 2012, 6:24 AM |
0

احمد خاتمی امام جمعه تهران: مصدومان حادثه آتش سوزی دبستان بر روی تخت چرا بی حجاب هستند!!!

جناب احمد خاتمی! شما که در روزهای اعتراضات مردمی پس از انتصابات 88 آنقدر بغض و خشم داشتید که در سخنرانیهای خود از تریبون نماز جمعه تهران خون از چشمهایتان فواره میزد، آیا برای سوختن چند کودک بیگناه در آتشی که عدم کفایت امثال شما در مناصب حکومتی برایشان برافروختید هم آنقدر ناراحت و پر از بغض می شوید که در چشمهایتان نمایان شود؟

تنها نگرانی شما اینست که چرا پوست سوخته و تکه تکه شده این کودکان را با روسری نمی پوشانند تا باعث عفونت سوختگی ها و مرگ این کودکان بی گناه شود؟!