شیوهٔ به پرواز در آوردن جنگنده قاهر ۳۱۳

Free-iran
Free-iran
Feb 11, 2013, 5:19 AM |
2

 

 

 مواد لازم:

 

  1. یک عدد عکس محلِ موردِ نیاز برای پرواز

 

 

 

 

2.  یک عدد عکسِ ماکتِ جنگندهٔ موردِ نظر

 

 

 

 

3.  یک برنامه‌ فتوشاپ

 

 

 

 

 

حالا دیگر جنگندهٔ شما پرواز می‌کند و میتواند دژمن را نابود کند