مرگ یک شهروند ایرانی در صف برنج هندی در کرج!

Free-iran
Free-iran
Mar 3, 2013, 1:04 AM |
1

مرگ یک شهروند ایرانی در صف برنج هندی در کرج!
سایت محلی «البرز آنلاین» از مرگ یک مرد ۶۵ ساله ایرانی در صف برنج هندی در روز جمعه ۱۱ اسفند در کرج خبر داد...