ميزان مدنيت يك جامعه

Free-iran
Free-iran
Mar 4, 2013, 11:19 PM |
2


لازم به توضيحه عكس پايين مربوط به دختري ميشه كه سر اسبي كه تو گل گير كرده بود رو چند ساعت بالا نگه داشته بود تا كمك بيارن و نجاتش بدن و عكس بالا كه ديگه نياز به توضيح نداره !!!