ترویج و تبلیغ خشونت یا تزریق امنیت؟

Free-iran
Free-iran
Sep 8, 2013, 10:16 PM |
1

مهران و چند نفر از هم‌بازی‌هایش تصمیم می‌گیرند صحنه‌ اعدامی را که چند روز قبل در شهر کوچکشان دیده بودند در عالم بازی‌های کودکانه تکرار کنند؛ "بازی اعدام"، این بازی اما منجر به مرگ مهران هشت ساله می‌شود. وب‌سایت کردپا در توضیح بیشتر این خبر نوشته: "مهران یوسفی" و هم‌بازی‌هایش اهل روستای "کلاش لولم" شهرستان "جوانرود" بوده و خواستەاند صحنە اعدام "رئوف مصطفایی" یکی از اهالی همان شهرستان را بازسازی کنند اما منجر به مرگ این کودک هشت ساله شده است.


نظر شما در رابطه با این عمل چیه؟