مرگ غم انگیز دریاچه هامون...

Free-iran
Free-iran
Oct 1, 2013, 11:09 PM |
0

هامون سومین دریاچه بزرگ ایران از رویِ نقشه پاک شد !!! دیگر هیچ آبی‌ ، هیچ آثاری از حیات در آن‌ دیده نمی‌شود !! مشکل کم آبی‌ مدت هاست که دریاچه‌ها و تالاب‌هایِ کشور را تهدید می‌کند... دولت برایِ این معضل چه کرده است؟ ...نمایندگان مجلس ما چه کرده اند؟ آیا هنوز در گیر تصویب لایحه ازدواج پدر خوانده و کودک هستند ؟؟ آیا این پایان را هم باید برای دریاچه ارومیه متصور باشیم؟