شورای نگهبان مصوبه جنجالی مجلس را تایید کرد

Free-iran
Free-iran
Oct 12, 2013, 10:53 PM |
6

شورای نگهبان مصوبه جنجالی مجلس ایران را که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده با حکم دادگاه را ممکن می‌‌سازد تاييد کرد. این در حالی است که معاون حسن روحانی اجرای این مصوبه را دارای «تبعات ویرانگر» توصیف می‌کند و صاحب نظران نیز تصویب این مصوبه از سوی مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان را از لحاظ حقوقی و اخلاقی نکوهش کرده و آن را عامل نقض حقوق کودکان می دانند.