افشاگری نماینده مجلس از آلوده بودن موادغذایی در ایران

Free-iran
Free-iran
Oct 16, 2013, 7:33 AM |
1

روزنامه شرق به نقل از حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان با صراحت اعلام کرد:”نسبت به سلامت برنج، محصولات پروتئینی سبزیجات، میوه، لبنیات، سوسیس و کالباس و گوشت مطمئن نیستیم.” رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تشریح ماجرای واردات برنجهای آلوده هندی که دو سال قبل اتفاق افتاد، گفت: دلیل بازنشستگی مدیرکل استاندارد تهران این بود که اطلاعات درست در مورد برنج‌ها داده بود.رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: نسبت به سلامت میوه، سبزی، لبنیات و گوشت مطمئن نیستیم و فرآورده‌های گوشتی مانند سوئیس که در بازار موجود است را توصیه می‌کنم کسی مصرف نکند.

http://exilesactivist.wordpress.com/2013/10/15/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%B3%D8%9B-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%8C%D8%B3%D8%A8/