جشن فارغ التحصیلی دانشگاه تهران - جالب انگيز

Free-iran
Free-iran
Aug 17, 2012, 12:50 PM |
0

جشن فارغ التحصیلی دانشگاه تهران
اینا دیگه روی دلقکهای سیرک هم سیاه کردن آخه این چه شکل و شمایلی در این قرن هست؟ !!!