از حلبی آباد دیروز تا سی میلیون زیر خط فقر امروز !

Free-iran
Free-iran
Jan 2, 2014, 2:03 AM |
3

طی سالهای گذشته عده ای برای شستشوی مغزی مردم و اینکه نشان دهند دولت ها تا به چه حد در کارشان پیشرفت داشته یا نداشته,  با نگرشی کاملا سیاه و سفید به مواردی از جمله نشان دادن تصاویری از گذشته پرداختند.
برای مثال: عکس مکانهایی مثل حلبی آباد را نشان دادند ولی غافل از اینکه در برهه ای از زمان کل ایران حلبی آباد بود!
حلبی آبادی که توسط پدر و پسر ایران دوستی با زحمات و مشقات بسیار زیادی  بیش از ٩٠نود درصدش تبدیل به گلستان شد. بطوریکه تمام کشور های منطقه بخصوص همسایه ایران حسرت زندگی و پیشرفت مان را داشتند. از لحاظ اقتصادی در آسیا بعد از ژاپن حرف اول را می زد.

تغییراتی که در ایران بوجود آمد به حدی چشمگیر بود که رسانه های خارجی بارها با آب و تاب به این موضوع پرداختند.

 


همگی بر این امر واقفیم  که اگر انقلابی در سال پنجاه و هفت صورت نمی گرفت, بی شک  تا چند سال دیگر همتراز مدرن ترین کشور های دنیا می بودیم.
در دهه پنجاه خورشیدی حدود صد ها هزار خارجی در ایران مشغول بکار بودند و به حدی دولت در بخش اشتغال کار و رفاه اجتماعي درست عمل کرده بود که تقریبا هیچ بیکاری وجود نداشت.  از لحاظ قدرت خرید در آمد کارگر یا کارمند ایرانی در همان زمان برابر بود با یک کارگر یا کارمند اروپایی! 

 


 از لحاظ سیاسی آزادی صد در صد وجود نداشت و نباید هم در آن برهه انتظارش می بود. در کل همه چیز مطلق نبود. ایران یک کشور جهان سومی بود که چهار نعل به سوی پیشرفت و آبادانی در حال حرکت بود.

 


شوربختانه روشنفکرانی که آرزوی شوروی و یا کوبا شدن ایران را در سر می پروراندند و همینطور عده ای از ترس اینکه مبادا اسلامی که ١٤٠٠ سال پیش با زور شمیشر هدیه اعراب به ایران بود با مدرن شدن از بین برود.

آنها با همکاری و همیاری غرب و شرق (آنهایی که ایران قدرتمند را نمی توانستند تحمل کنند)کشور را به نا کجا آباد کشاندند.
کشور ثروتمند ایران با آن همه ذخایر نفتی و گازی و... در حال حاضر شاهد بیش از سی میلیون نفر می باشد که از لحاظ اقتصادی زیر خط فقر زندگی می کنند.
برخی از مخالفان حکومت پیشین هنوز که هنوزه مستقیم و غیر مستقیم با رژیمی همکاری می کنند که تحمل هیچ گونه آزادی بیان را ندارد و طی این سالها همه چیز را سانسور و وارونه جلوه داده است.

به نقل از :

http://saeedshabani.blogspot.nl/2014/01/blog-post.html