پرسش: بعد از مرگ چه اتفاتی برای من می افتد؟

Free-iran
Free-iran
Jan 22, 2014, 1:02 PM |
5

پاسخ: انسان در روند تکامل آموخت که بر قسمت اعظم رویدادهای اطراف خود مسلط است، الا بر پدیده مرگ. آموخت که در برابر مرگ تسلیم مطلق است. این ناتوانی و عجز باعث شد که برای خود توهماتی را بیافریند. مثلا به این فکر کند که بعد از مرگ نیز هنوز زنده است و به شکلی دیگر به حیات خود ادامه می دهد. حل این مساله به این شکل به انسان توانایی داد تا کمتر از مرگ در هراس باشد.
اگر می خواهید واقعا بدانید که بعد از مرگ چه اتفاقی برای شما می افتد به این فکر کنید که قبل به از به دنیا آمدن چه اتفاقی برای شما افتاده بود!
اگر می خواهید بدانید که پاسخ علم به این سوال چیست، به جسد یک گربه در حال تجزیه نگاه کنید تا ببینید چه اتفاقی برای همه ما می افتد. اگر این پاسخ برای شما دردناک است می توانید تصور کنید که پس از مرگ اتم های کربن و ازت تشکیل دهنده بدن شما توسط یک شاخه گل رز جذب شده و این اتم ها وارد یک سلول گیاهی می شوند. شاید آن گیاه را هم گاوی بخورد و این اتم ها را جذب کند. آن گاو را هم انسانی بخورد و آن اتم ها وارد بدن انسان دیگری شوند.
اما سوالی که واقعا موجود است این هست که آیا واقعا همه مسائل زندگی خود را حل کرده اید که اکنون به فکر حل مسائل بعد از زندگی افتاده اید؟ بهتر نیست وقت و انرژی خود را برای تولید جهانی بهتر مصروف کنید تا اینکه به فکر بازسازی جهانی دیگر باشید؟

به نقل از پیج اگنوستیک