اشکهای اسطوره ای از جنس مردم

Free-iran
Free-iran
|
1

اشکهای اسطوره ای از جنس مردم ♥♥♥
♥ علی دایی♥ اولین نفری بود که بعداز وقوع زلزله خودش رو به محل حادثه رساند

پیرمرد آذری زبان به سمت علی دایی رفت تا دستش رو ببوسد ولیعلی دایی مانع این کار شد و پیرمرد و در آغوش گرفت .
پیرمرد خطاب به علی دایی ای کاش دام هایم الان زنده بودن تا زیرپات قربانی می کردم، تو را دیدم حادثه تلخ زلزله از یادم رفت

لایکهاتون نثار مردی که یه روزی افتخار واسه مردمش کسب میکنه و یه روزی امید تو دلاشون میکاره .....