تلنگر

Free-iran
Free-iran
May 10, 2014, 10:33 PM |
1

ایا میدانید چه مدت زمانی طول میکشد..
تا زباله ها درطبیعت از بین روند...
قوطی فلزی: 90 سال
بطری پلاستیکی: 700 سال
شیشه نوشابه ای: 1 میلیون سال!
این تفاوت دو عکس، شاید تلنگری شود که زباله های خود را در طبیعت رها نکنیم. بیاییم درحفظ زیبایی، هوای پاک و محیط زیستمان کوشا باشیم ..