x
Chess - Play & Learn

Chess.com

FREE - In Google Play

FREE - in Win Phone Store

VIEW

ایران بعد از عراق دومین کشور غمگین جهان است

Free-iran
Jun 9, 2014, 3:34 AM 2

گالوپ: ایران دومین کشور غمگین جهان است

چرا احساس شادی نمی کنیم؟

نظرسنجی موسسه گالوپ می‌گوید که ایرانیان دومین مردم ناشاد در دنیا هستند.

بنا به گزارش منتشر شده از این نظرسنجی، عراق نخستین کشور جهان در این فهرست است.

بعد از عراق و ایران، کشورهای مصر، یونان و سوریه قرار دارند.

موسسه گالوپ این نظرسنجی را در ۱۳۸ کشور جهان در سال ۲۰۱۳ انجام داده است.

در این نظرسنجی از افراد پرسیده بودند آیا در روز قبل از نظرسنجی آنها احساس عصبانیت زیاد، فشار روحی، غم، درد جسمی و نگرانی داشته‌اند یا نه.

جواب‌های مثبت به این سوال‌ها را با هم جمع کرده‌اند و از روی آن نتیجه گرفته‌اند که مردم کدام کشورها بیشتر از بقیه ناشاد هستند.

گالوپ در خبری که از این نظرسنجی منتشر کرده، به ایرانیان “حق” داده تا احساس شادی نکنند.

گالوپ از “بی‌کاری، نرخ بالای تورم و تحریم‌های جهانی” به عنوان دلایلی نام برده که از نظر این موسسه می‌تواند در احساس نکردن شادی مردم ایران موثر بوده باشند.

منبع: بی بی سی فارسی

کارتون: علی شافعی

 

Online Now