بازداشتگاه به جای ورزشگاه

Free-iran
Free-iran
Jun 22, 2014, 3:53 AM |
2

تنها چند روز پس از دستور حسن روحانی برای بررسی امکان حضور زنان در ورزشگاه ها، منابع غیررسمی از بازداشت شماری از زنانی خبر می دهند که روز جمعه برای تماشای مسابقه والیبال ایران-ایتالیا به ورزشگاه آزادی رفته بودند. بنابر اخبار غیررسمی، روز جمعه و در جریان مسابقه والیبال ایران-ایتالیا، شماری از زنان ایرانی برای تماشای این مسابقه و تشویق تیم ملی والیبال ایران مقابل در ورودی ورزشگاه آزادی حاضر شدند اما ماموران نیروی انتظامی ضمن ممانعت از ورود آنها به داخل سالن محل برگزاری مسابقه، تعدادی از زنان را بازداشت کردند.