. . . هشداری که ده سال جدی گرفته نشد

Free-iran
Free-iran
Jul 15, 2014, 11:42 AM |
9

هشداری که ده سال جدی گرفته نشد...
ایران از امسال وارد یه دوره خشکسالی سی ساله شده، و اگه من و تو و همه جامعه و دولت به فکر نباشیم تا ده سال آینده ایران کاملا بیابون میشه
طبق گزارش ناسا شدت خشکسالی در ایران به حدی هست که کشاورزی ایران رو به کل نابود میکنه و ایران تبدیل به وارد کننده محض محصولات زراعی میشه
اگه تدابیر جدی در نظر گرفته نشه ایران طبق گزارش ناسا از یک کشور نیمه خشک تبدیل به یک کشور خشک میشه.
مثالی از کشورهای خشک:عربستان، مغولستان
میانگین بارش باران درجهان سالی هشتصد میلیمتره و این رقم در ایران در حالت طبیعی ۲۵۰ میلیمتره.در حالی که ثابت تبخیر آب در ایران ۴برابر دنیاست و جالب اینجاست که میانگین مصرف آب توسط کاربران خانگی در ایران دوبرابر میانگین جهانیه.این یعنی فاجعه.کمی بهش فکر کنید
جالب اینجاست با ۲۵درصد صرفه جویی از بحران عبور میکنیم.دوستان خواهشا جدی بگیرین،وقتی دارین ظرف میشورین،حموم،لباس و..بهش فکر کنین.ممنون