پیام تصویری ایرانیان مقیم ایتالیا به عزت الله ضرغامی !

Free-iran
Free-iran
Jul 22, 2014, 4:08 AM |
2

امشب ضمن پخش مستقیم والیبال, این تصویر سانسور شد و بجای آن تصویری از مسابقه سال قبل والیبال ایران برابر کوبا پخش شد. .....تشکر کردن و خسته نباشی در خون و پوست ما ملت جریان دارد, زندانی از بازجو تشکر میکند و تماشاگر والیبال از سانسورچی و ..... ! ما هم میگیم دستمریزاد جناب ضرغامی سانسورچی ...