هدف استیضاح وزیر علوم محدود کردن حق تحصیل است

Free-iran
Free-iran
Aug 18, 2014, 11:57 PM |
1
: پس از هفته‌ها کشمکش٬ نمایندگان مجلس اعلام کردند که از توضیحات «رضا فرجی دانا» وزیر علوم٬ تحقیقات و فناوری قانع نشده‌اند و در نتیجه وی را استیضاح می‌کنند. 

نمایندگان مجلس هفته گذشته شروطی را برای عدم استیضاح وزیر علوم از جمله اخراج دانشجویان ستاره‌دار که به دانشگاه بازگشته‌اند و تجدید نظر در انتصابات و تغییرات رخ داده در وزارات علوم گذاشته بودند. 
از آغاز شروع به کار دولت یازدهم بیشترین حاشیه متعلق به وزارت علوم بوده است برخلاف دولت پیشین که کمترین حاشیه برای وزارت علوم ایجاد شد.


اما اینکه آیا طبق قانون٬ نمایندگان مجلس می‌توانند در موضوع انتصابات یک وزارت خانه و بازگرداندن حق تحصیل به دانشجویان محروم شده از تحصیل دخالت کنند و آیا این مصداقی برای زیر سوال بردن استقلال قوا نیست