سازمان محیط زیست: پارازیت باید حذف شود

Free-iran
Free-iran
Oct 4, 2014, 1:35 AM |
1

سازمان محیط زیست ایران اعلام کرد که به‌دلیل سرطان‌زا بودن پارازیت‌ها، پیشنهاد این سازمان بر حذف کامل پارازیت‌هاست. به‌گزارش هرانا به نقل از ایرنا، سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه ضمن اعلام این پیشنهاد، گفت: «اگر قرار است برای مقابله با بحث تهاجم فرهنگی و حفاظت از شأن و کیان کشور اقدامی انجام شود، بهتر است راه‌های دیگری برای آن پیشنهاد شود.» به‌گفته او برای رسیدگی به وضعیت پارازیت‌ها کمیته مشترکی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تشکیل شده و تاکنون جلسات آن در سطح وزیر تشکیل و مصوباتی نیز داشته است. سعید متصدی گفت: «بر اساس این مصوبات قرار شد مبحث مربوط به پارازیت‌ها و تأثیر آن روی انسان با جدیت پیگیری شود زیرا بحث سرطان‌زا بودن پارازیت‌ها بار‌هامورد بررسی قرار گرفته است و احتمال بروز این بیماری به علت تأثیر پارازیت‌ها در انسان وجود دارد.» پیش از این، معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، از تلاش دولت برای کاهش خطرات امواج الکترومغناطیس از جمله امواج پارازیت‌ها خبر داده بود.