حذف رایگان قرص ناباروری و کاندوم بعد از سخنرانی رهبری

Free-iran
Free-iran
Aug 24, 2012, 4:43 AM |
0

بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی برای ازدیاد جمعیت و نادرست بودن سیاست های کنترل جمعیت ، عرضه قرص های جلوگیری از بارداری به صورت رایگان در برخی داروخانه ها، منتفی شده است. هم چنین کاندوم رایگان نیز در خانه های بهداشت توزیع نمی شود.
طبق همین شنیده شایعاتی هم وجود دارد که عمل وازکتومی ( عقیم سازی مردان ) نیز دیگر رایگان نخواهد بود و هزینه حداقل دویست هزار تومانی دارد!
شایان ذکر است سخنرانی رهبر ج . ا و سیاست های جدید در حالی است که مدیریت نالایق و تحمیلی بر کشور از عهده اداره همین میزان جمعیت نیز برنمی آید و بسیاری از نیروهای جوانی که در سالهای اخیر وارد بازار کار شده اند بیکارند و علاوه بر بیکاری؛ گرانی ، فقر، اعتیاد ، فحشا و … نیز در کشور رو به گسترش است. هم چنین این نظریه غیر کارشناسانه با سیاستهای مطالعه و تجربه شده در بسیاری از کشورهای جهان مغایرت وضدیت دارد. اما متاسفانه نظام مدیریتی در کشور ما به آموزه ها و تجارب شناخته شده بشری بی اعتناست و به آنها اهمیتی نمی دهد