معمای اسید پاشی ها در اصفهان حل شد!

Free-iran
Free-iran
Dec 18, 2014, 12:12 PM |
1

معمای اسید پاشی ها در اصفهان حل شد! اسید سولفوریک بود، آسوده بخوابید!

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی مردی است به اسم حسن کامران دستجردی، ایشان روز گذشته در مورد اسید پاشی ها اظهار نظر کرد:

قبلا هم شاهد اینگونه موارد حتی بر روی مردان بوده‌ایم، که آن اسید کلریدریک بوده است و در اسید پاشی اخیر از اسید سولفوریک استفاده شده بود.

به به! چشم مردم اصفهان روشن بالاخره “نماینده”! آنها حرفی زد پس از دو ماه تجسس و بازجویی از ۱۹۱ هزار نفر، فعال نوع اسید را معلوم کردند جای شکرش باقی است!

می فرمایند: “البته قربانیان اسید پاشی جزئیاتی از نشانی فرد اسید پاش داده اند که کافی نبوده است، به هر حال آنچه که مشخص است این است که فرد اسید پاش اصفهانی نبوده است” .

خوب این هم یک گام به پیش!

سپس این نماینده فرمود که موضوع به بد حجابی مربوط نیست و نباید سر و صدا کرد و خلاصه نماینده جمهوری اسلامی در اصفهان میگوید آسوده بخوابید اسید سولفوریک بوده و این نهایت کاری است که رژیم می توانسته انجام دهد. نوع اسید معلوم شد از این بیشتر از اینها انتظار نداشته باشید.

میدانید چرا؟ چون اگر بخواهند معرفی کنند باید عکس خودشان را به مردم نشان دهند و این فعلا از اینها بر نمی آید. دور نیست روزی که مردم اصفهان، اراذل و اوباش اسید پاش را به دنیا معرفی کنند. اسیدپاشان حکومتی هستند این را از روز اول٬ مردم با صدای بلند گفتند!*