خواهشا اين مطلب رو بخونيد و امضا كنيد

Free-iran
Free-iran
Aug 28, 2012, 8:32 PM |
1

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در کنار نمایندگان تعدادی از کشورهای جهان، یکی از میهمانان کشور ما در اجلاس عدم تعهد است. سه روز فرصت داریم که قلم را برداریم و گلوی خراشیده از فریادمان را صاف و عزممان را جزم کنیم تا او را که با هزینه و مالیات ما مردم ایران میهمان کشورمان ایران است، دعوت کنیم تا به دیدار همراهان محصور و زندانیان دربندمان برود.

او عالی‌ترین مقام سازمان ملل متحد است. آمده تا میهمان مردم ما باشد و ما قرار است رسا و روشن آگاهش کنیم که بخشی از سفر او باید به این دیدارها و رسیدگی‌ها بگذرد. میهمان شهر امروز منتظر راهنمایی میزبان خود است. قلم برداریم و از دبیر کل سازمان ملل بخواهیم تا به دیدار میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد برود.

جناب آقای بان کی مون‪،
دبیرکل محترم سازمان ملل متحد

شما در حالی به کشور ما سفر می‌کنید که بیش از دو سال است میرحسین موسوی، نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری، به همراه همسرش و نیز آقای کروبی، دیگر همراه جنبش سبز، بدون برگزاری هیچ دادگاه و بدون رعایت هیچ قانونی در بازداشت خانگی بوده و با تحمل انواع مشقت‌ها از چشم مردم و خانواده خود دورند. ما شهروندان معترض ایرانی از شما می‌خواهیم که در بازدید خود از تهران با این رهبران بی‌گناه به بند کشیده شده ملاقات کنید و ما را از سلامت و وضعیت ایشان مطمئن سازید و نیز در دیدار با حاکمان، آنان را به رعایت موازین و قواعد انسانی در برخورد با منتقدان و مخالفان فرا بخوانید و به نقض حقوق بشر در کشور ما اعتراض کنید.

با تشکر،
شهروند ایرانی

Mr. Ban Ki Moon, Secretary General of the United Nations,
Your visit to our country coincides with the more than two year illegal house arrest of former presidential candidates Mir Hossein Mousavi and Mehdi Karroubi and Mr. Mousavi’s wife Dr. Zahra Rahnavard. The companions of the Green Movement have been under house arrest in the absence of a trial, without an indictment or adherence to the rule of law. They have endured much hardship while being render incommunicado and have been isolated from their family and loved ones.
We the protesting Iranian citizens, request that you visit our innocent and detained leaders during your trip to Tehran in order to verify and confirm their condition and well being. Furthermore, we ask that in your meetings with the ruling establishment, you call upon them to adhere to their obligation to uphold human rights standards and principles when dealing with their opponents and critics and condemn all human rights violations taking place in Iran.

Sincerely Yours,
An Iranian Citizen

 

 

به اين لينك بريد براي امضا: https://secure-kaleme.com/