ناکامی های ایران در اجلاس سران جنبش عدم تعهد تهران

Free-iran
Free-iran
Aug 31, 2012, 9:46 AM |
0


میزبانی اجلاس جنبش عدم تعهد برای حاکمیت نظام اسلامی ایران فرصت طلایی بود تا اجماع جهانی بر علیه فعالیتهای سیاسی- اقتصادی ایران به مدیریت آمریکا و متحدین غربی وی دچار گسست گشته و از این میان معبر حیاتی رژیم تهران در تعاملات جهانی احیاء گردد . بدین روی اتاق فکر رژیم تهران تمام توانائی و ظرفیتهای خود برای برگزاری هر چه با شکوهتر این گردهمائی جهانی را به کار بست و با هزینه ای چندین میلیارد دلاری، تعطیلی پایتخت و به کار گرفتن صدها هزار نیروی امنیتی و خدماتی تلاش بر به اصطلاح خود " شکستن هیمنه غرب" کرد. اما برگزاری این اجلاس که در ابتدا با حرفها و حدیثهای فراوانی مبنی بر عدم شرکت سران اصلی اجلاس همراه بود در روز نخست گشایش تحت سایه سنگین انتقادی بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و محمد مورسی ریاست جمهوری مصر از سیاستهای جمهوری اسلامی در قبال سوریه و همچنین نقض حقوق شهروندی ایرانیان توسط هیات حاکمه آن قرار گرفت. هنوز واکنش رسمی از سوی رهبران ایران به چشم نمیخورد اما سردرگمی حامیان رژیم مبنی چگونگی واکنش به این موضوعات نشان از غافلگیر شدن رژیم تهران دارد.