افشاگریهای تاجزاده از زندان

Free-iran
Free-iran
Sep 1, 2012, 11:19 AM |
0

مصطفی تاجزاده، در دومین نامه خود به همسرش، به بیان نکات بسیار مهمی از وقایع پشت پرده برخوردهای صورت گرفته با منتقدین، فعالان ملی مذهبی و نهضت آزادی و همچنین اصرار رهبر جمهوری اسلامی در برانداز دانستن آنها علیرغم نظر مخالف وزارت اطلاعات دولت خاتمی پرداخته است. تاج‌زاده در این نامه خود با اشاره به نظر خاتمی، وزارت اطلاعات و حتی کمیته ای که زیر نظر یکی از مسئولان دفتر رهبری تشکیل شده بود مبنی بر واقعیت نداشتن اتهام براندازی نهضت آزادی و ملی مذهبی ها ، دستگیری مرحوم سحابی و دیگر همفکرانش را به دلیل اصرار رهبری دانسته و می نویسد : "پس از مدت کوتاهی رهبری در نمازجمعه تهران اعلام کرد عده ای در پی «براندازی قانونی» اند و تأکید نمود که هیچ نظامی براندازی را تحمل نمی کند و مجازات براندازی نیز معلوم است. ظاهراً منظور ایشان همان بود که در جلسه خصوصی به آقای خاتمی گفته بود: «حکم براندازی اعدام است»."