صف انتقال خون و تشكر از هموطنان عزيز

Free-iran
Free-iran
|
1

نقل قول یک شاهد عینی از انتقال خون تهران: این که چیزی نیست، نوبت به بالای هزار هم رسید تا جایی که دستگاه شماره دهنده را خاموش کردند و با جمع کردن کارت ملی به مردم نوبت دادند. کم مانده بود سر خون دادن دعوا بشود...