اعلام همدردي وزير امورخارجه ترکيه و امارات

Free-iran
Free-iran
Aug 11, 2012, 6:03 PM |
0

 

اعلام همدردی وزیر امورخارجه ترکیه و مسئولین امارات با حادثه دیدگان زلزله شمال غرب ایران در حالی که مسئولان ایرانی و مسئولین صداوسیما یا در حال خواندن جوشن کبیر هستند و یا در خواب ناز!